CHO THUÊ PHÒNG TRỌ

Nhu cầu tìm kiếm phòng trọ của sinh viên rất lớn.Tuy nhiên, đối với phần lớn sinh viên, đặc biệt là sinh viên mới vào trường đến từ nhiều địa phương khác nhau, chưa quen với địa bàn thành
phố Hà Nội việc tìm kiếm phòng trọ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác thông tin về phòng trọ tương đối mong manh, nhu cầu phòng trọ và khả năng đáp ứng cho sinh viên.

Công ty cổ phần Đào tạo và phát triển Giáo dục Bách khoa chúng tôi có rất nhiều loại phòng sinh viên quanh khu ĐHBK, ĐHXD, ĐHKTQD, BVBM. Phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh của mỗi sinh viên

Tin Liên Quan