Ngõ 75 giải phóng- HBT*

Ngõ 75 Giải phóng

By : 24 Views17/04/2018

Ngõ 75 Giải phóng

Còn phòng tầng 4 cửa BVBM cạnh ĐHXD có điều hòa đầu tháng 05 vào ở luôn. Giá 2,2 tr … Đọc thêm » “Ngõ 75 Giải phóng”

Xem thêm

Còn phòng tầng 4 cửa BVBM cạnh ĐHXD có điều hòa đầu tháng 05 vào ở luôn. Giá 2,2 tr tối đa 3 người ở. Liên hệ: 0904.443.420 cô Thu   ...
Đọc Thêm